DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Neděle 1.4. 2018                      Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Velikonoční sbírka na kněžský seminář    hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Velikonoční oktáv:
Pondělí:    7:30 polsky 9:00 česky není mše sv. DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Dnes ve 12.00 hod. je na TVP1, ČT 2 a TV NOE je přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka, při jehož sledování je možné za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
·       V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská...“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006., Chwalmy Pana 006 B
·       Při Velikonočním misijním jarmarku jste na Papežská misijní díla přispěli částkou do kasičky spolu s dary celkem 21.709,- Kč, postní pokladničky ještě můžete přinést do sakrise. Dárcům P. Bůh zaplať.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 7.4.: polsky ve 13:30 h. a česky v 15:30 h.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 5. dubna v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 7. 4. 2018. Ráno v 6:05 hod. polsky. Odpoledne česky s formačním setkáním členů od 16:00 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 8.4. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Během této adorace bude také modlitba rozjímání 14-ti zastavení tzv. Cesty Světla – událostí po vzkříšení.

·       V pondělí 9.4. o slavnosti Zvěstování Páně bude v 17:30 v kostele, sloužená mše sv. za nenarozené děti a ochranu lidského života. Bude možnost přihlásit se k duchovní adopci počatého dítěte
·       Ze srdce děkuji všem, kteří se podíleli na důstojném prožití Velikonoc - za úklid kostela i jeho okolí, výzdobu, přípravu Božího hrobu, praní prádla, děkuji také sborům a jejich vedoucím, varhaníkům, kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům, pracovníkům fary i dárcům květin a peněžitých darů na  ně, také na všech filiálkách i našim nemocným a všem neznámým dobrodincům.
·       Církevní sňatek uzavřou 7.4. ve 12:00 hod. Michal Kantor a Kasia Kawulok
·       Drazí farníci, přejeme vám a vyprošujeme, ať vás Vzkříšený Kristus naplní radostí a stane se pro vás Cestou, na níž se vám otevřou nové obzory.
·       Služby ve farní kanceláři jsou od středy.
 
Neděle 8.4. 2018                                 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                                                            BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
Při mši sv. v 10:30 křty. První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky