DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle postní

 
Neděle 4.3. 2018                                         3. NEDĚLE Postní
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace.                         16:30 Požehnání, křížová cesta - polsky
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov     9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky
3. týden postní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: 16:45 Kř. cesta Biedronki, kostel NSJ - polsky 16:30 Svibice kř.cesta, mše sv.,č.
Čtvrtek:      
Pátek:   16-16:45 adorace a sv. smíření, 16:45 křížová cesta senioři 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota: Příležitost ke svátosti smíření 8:00 – 10:00 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II

·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ dodejte prosím do čtvrtku.
·       Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa s názvem „24 hodin pro Pána“, která se už několik let koná z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 9. a 10. března. Při té příležitosti bude možnost svátosti smíření v pátek od 16:00 hod. a během mše svaté, v sobotu pak 8:00 – 10:00 hod. V sobotu večer pak je v rámci této akce „Bdění“ a příležitost ke sv smíření od 19:00 hod.
·       Společenství chval a čtvrteční společenství srdečně zvou na „Bdění“ - mši svatou a adoraci s modlitbami za uzdravení v sobotu 10.3. 2017 od 19:30 hod. Hostem bude P. Mateusz Janyga. Další informace na nástěnce
·       V úterý 20.3. 2018 začne kurz Příprava na manželství. Začátek je v 18.00 hod. v sálce pod farou. Kurz je určen nejen pro páry, které už se připravují ke svatbě, ale také pro ty, kteří spolu teprve „chodí“ a chtějí se lépe poznat. Srdečně zveme, bližší informace na nástěnce.
·       Na nástěnce visí také pozvánka na poutě, které budou v příštím období:
V červenci na Jasnou Horu – XXVIII. pěší pouť ze Zaolší, dále cyklistická a také autobusová. V září pak bude pěší pouť do Frýdku. Jste srdečně zváni.
·       Velmi prosíme, zda by se nenašla jedna starostlivá dušička, která má ráda květiny i Pána Ježíše a byla by ochotna pečovat o  pokojové květiny v kostele. Nechť se přihlásí v sakristii nebo u paní Špottové.
 
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 11. 3. 2018                                                   4. NEDĚLE Postní
Sbírka na potřeby kostela a farnosti
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
11:45 křty česky, z důvodu křtu Lamentce o týden později     Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty   8:20 kř. cesta 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov   9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky