DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 1. neděle postní

 
Neděle 18.2. 2018                  NEDĚLE Postní

Pořad bohoslužeb:            Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše se seniory                                                                                    16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov     9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky
1. týden postní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: 16:45 Kř. cesta - polsky 16:00 Svibice
Čtvrtek: Svátek Stolce svatého apoštola Petra    
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Pro děti je připravena postní aktivita – každý týden se budeme učit jedné vlastnosti, kterou má Pán Ježíš. Pro inspiraci jsou pro děti připraveny kartičky s úkoly na každý týden. Za splněné úkoly si děti další týden nalepí příslušný počet symbolů. Při plnění úkolů a  vyhodnocení v kostele prosíme o spolupráci s rodiče.
·       Ještě prosím zbylá společenství o zapsání termínu na křížové cesty v sakristii.
·       Srdečně zveme na besedu s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag, která se uskuteční ve středu 21.2. 2018 v 18:30 v sálce pod farou.
·       Chystá se velikonční číslo farního časopisu „COR“. Příspěvky možno posílat do 8.3.2018 na uvedené emailové adresy (česky:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - p.Neruda, polsky:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. -pí Roszaková)
·       Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V tomto směru nám zkušenost církve nabízí účinné spojení modlitby, půstu a almužny. Uvědomujeme si nejen potřebu umět milosrdenství přijmout, ale také jej projevovat. V našem snažení nám může pomoci i Postní almužna. Do skládací papírové „Postničky“ denně ukládejme prostředky, které jsme svým postním úsilím uspořili. Konkrétním charitativním úmyslem v naší farnosti, na který budou uspořené prostředky použity je pomoc postiženému malému dítěti, které rodiče přijali z domova, a které potřebuje nová speciální sluchátka, aby se také mohlo naučit mluvit. Postničky jsou k dispozici vzadu na stolku.
·       Maštip pořádá postní dětské rekolekce v sobotu dne 3.3.2018. Přihlášky najdete vzadu v kostele, nutno odevzdat do neděle 25.2. Důležité informace ve vývěsce před farou. Srdečně zveme.
·       Týden před Květnou nedělí proběhne tradiční setkání mládeže naší diecéze s otcem biskupem, tentokráte v městě Hlučín od pátku 16. 3. do neděle 18. 3. Info o tomto setkání je na internetu nebo ve vývěsce. Mládež povzbuzujeme k účasti.
·       Kdo by se chtěl zapojit do aktivity Duchovní adopce počatého dítěte každodenní modlitbou a skutkem milosrdenství po dobu 9-ti měsíců, může se zapsat vzadu v kostele na stolíku na arch papíru buď v českém nebo polském jazyce. V pondělí 9.4. o slavnosti Zvěstování Páně jste pak zváni na mši sv. v 17:30 v kostele, sloužené na úmysl za nenarozené děti a ochranu lidského života.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 25. 2. 2018                                                   2. NEDĚLE Postní
Sbírka na „Haléř svatého Petra“

Pořad bohoslužeb:                                   Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
při mši sv. v 10.30 křty   11:30 Lamentce                                  Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty   8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov   9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky