DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 6. neděle v mezidobí

Neděle 11. 2. 2018                      6. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:             Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  


Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
  6. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:   Popeleční středa – den přísného postu, tj. půst újmy i od masa, udílení popelce při každé mši svaté 16:00 16:00 Koňakov
Svibice
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 17.2.: polsky ve 13:30 h. a česky v 15:15 h.
·       Velmi prosíme jednotlivá společenství a skupiny ve farnosti, abyste opět vedli křížové cesty v postní době. Vedoucí nechť se, laskavě v zákristii zapíší na jednotlivé volné termíny.
·       Srdečně zveme na besedu s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag, která se uskuteční ve středu 21.2. 2018 v 18:30 v sálce pod farou.
·       Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V tomto směru nám zkušenost církve nabízí účinné spojení modlitby, půstu a almužny. Uvědomujeme si nejen potřebu umět milosrdenství přijmout, ale také jej projevovat. V našem snažení nám může pomoci i Postní almužna. Do skládací papírové „Postničky“ denně ukládejme prostředky, které jsme svým postním úsilím uspořili. Konkrétním charitativním úmyslem v naší farnosti, na který budou uspořené prostředky použity je pomoc postiženému malému dítěti, které rodiče přijali z domova, a které potřebuje nová speciální sluchátka, aby se také mohlo naučit mluvit. Postničky jsou k dispozici vzadu na stolku.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 18.2. 2018                                       1. NEDĚLE Postní
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
16:30 Křížová cesta - polsky  
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov .9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky