DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle v mezidobí

Neděle 4.2. 2018                      5. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:          Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
  
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
5. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Agáty, panny a mučednice 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:      
Čtvrtek: Sv. Jeronýma Emilianiho, sv. Josefiny Bakhity, panny    
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Scholastiky, panny 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II

·       Sbírka z minulé neděle na potřeby kostela a farnosti činila 45233,- Kč, všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé - kurz Nový život, který v březnu proběhne v exercičním domě. Zveme zvláště vedoucí společenství ve farnosti. Informace na nástěnce.
·       Chtěl bych poděkovat sestrám ze Společnosti sester Ježíšových a všem pomocníkům a zaměstnancům za přípravu setkání řeholníků s otcem biskupem, jak v kostele při liturgii, tak na faře při obědě.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 11. 2. 2018                                                   6. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  

Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky