DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle v mezidobí

Neděle 28. 1. 2018                         4. NEDĚLE v mezidobí
                                                        sbírka na potřeby farnosti

 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  

                      Triduum Modliteb matek - viz plakátek.
 Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
4. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Jana Boska, kněze    
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek:   Svátek Uvedení Páně do chrámu, žehnání svící, 1. pátek 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota: Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, svatoblažejské požehnání 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Maštip pořádá dnes ve 14:00 hod. dětský karneval. Srdečně zveme, informace ve vývěsce.
·       Každoroční setkání zasvěcených osob s Otcem biskupem se bude letos konat v sobotu 3. února v naší farnosti. Všichni jste srdečně zváni v 10 hodin na mši svatou ve farním kostele. Více na plakátku na nástěnce.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 1. února v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve k prožití 1. soboty 3. 2. 2018. V jazyce polském se můžete připojit v 6:05 hod. kdy začíná modlitba svatého růžence s rozjímáním a pak následuje ranní mše sv. V jazyce českém pak odpoledne: v 16:00 hod. v sálce pod farou se koná formační setkání členů Fatimského apoštolátu, v 16:30 hod. v kostele modlitba svatého růžence česky a po ní mše svatá.
·       V neděli 4.2. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II

·       Animátoři děkanátu srdečně zvou mládež na volejbalový turnaj, který se uskuteční v sobotu 10. 2. 2018. Začíná se mší svatou v 9:00 ve farním kostele. Více informací na plakátku ve vývěsce.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.

Neděle 4.2. 2018                                         5. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky