DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

Neděle 21.1. 2018                                       3. NEDĚLE v mezidobí
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše se seniory        
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. česky
3. týden v mezidobí: Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
Pondělí:   Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 15:30 17:30 DD Sokolovská-mše ekumenická bohoslužba
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
Čtvrtek: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola    
Pátek: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Anděly Mericiové, panny 15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se uskuteční již zítra, v pondělí 22. ledna v 17.30 v našem kostele. Jako host je pozván P. Libor Botek, farář z Hošťálkovic, Téma: Údiv nad Boží mocí.. Přijměte pozvání ke společné modlitbě.
·       V úterý pokračuje kurz Alfa. Informace jsou na nástěnce a internetových stránkách farnosti. Je poslední možnost přihlášení.
·       Maštip pořádá dětský karneval v neděli 28.1.2018 odpoledne, v sálce pod farou. Bližší informace na nástěnce před farou. Srdečně zveme.
·       Každoroční setkání zasvěcených osob s Otcem biskupem se bude letos konat v sobotu 3. února v naší farnosti. Všichni jste srdečně zváni v 10 hodin na mši svatou ve farním kostele. Více na plakátku na nástěnce.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 28. 1. 2018                                                   4. NEDĚLE v mezidobí
                                                                                              sbírka na potřeby farnosti

Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky