DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Neděle 15. 1. 2018                                                                     2. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                                   Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky
Filiálky:              
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov 10:30 hod. polsky
 
2. týden v mezidobí: Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
Pondělí: 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 9:00 DD Pohoda
Pátek: 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice- mše sv.

·        Tříkrálová charitní sbírka dnes končí. Pro ty, kteří neměli jinou možnost přispět nebo je koledníci nezastihli doma, můžou přispět před kostelem nyní po dopoledních mších sv.
·        V úterý pokračuje kurz Alfa. Informace jsou na nástěnce a internetových stránkách farnosti. Stále je možnost přihlášení.
·        Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se uskuteční v pondělí 22. ledna v 17.30 v našem kostele. Téma: Údiv nad Boží mocí. Přijměte pozvání ke společné modlitbě.
·        Maštip pořádá dětský karneval v neděli 28.1.2018 odpoledne, v sálce pod farou. Bližší informace na nástěnce před farou. Srdečně zveme.
·        Společenství chval srdečně zve farníky na Večer s Božím slovem - ve středu 17. 1. v 19 hodin v sálce.
·        Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé - kurz Nový život, který v březnu proběhne v exercičním domě. Zveme zvláště vedoucí společenství ve farnosti. Informace na nástěnce.
·        Setkání podporovatelů Likvidace lepry se uskuteční při příležitosti 65. Světového dne malomocných v neděli dne 28. 1. 2018 v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově. Informace na nástěnce.
·        Polský komorní smíšený sbor Ad Dei Gloriam srdečně zve na koncert koled a duchovní hudby. Uskuteční se v pátek 19.1. 2018 v 18:30 hod. v našem farním kostele. Na programu jsou starodávné i tradiční koledy, italské a španělské vánoční skladby a duchovní hudba. Diriguje Beata Brzóska
·        Krátký koncert koled tentokrát v provedení dětí pod vedením paní Katarzyny Łasota.bude rovněž v neděli 21.1. ihned po mši svaté v 10:30 hod.
·        Dnes v neděli je možné v 10:00 hod na TV Noe sledovat opatskou benedikci našeho rodáka nově zvoleného arciopata P. Petra Prokopa Siostrzonka.
·        Prosím mladé páry, které mají letos v úmyslu uzavřít svátost manželství a ještě nemají domluvený termín, aby se přihlásily co nejdříve na faře, abychom mohli naplánovat přípravu.
·        Služby ve farní kanceláři: jako obvykle..

Neděle 21.1. 2018                                                      3. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                                   Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše se seniory        
Filiálky:              
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. česky