DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky svátek Křtu Páně


Neděle 7.1. 2018
                                           SVÁTEK KŘTU PÁNĚ


Pořad bohoslužeb:           Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 PožehnáníFiliálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

  1. týden v mezidobí
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:      
Čtvrtek:      
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Hilaria, biskupa a učitele 15:00 DD Svibice- mše sv.
 ·       Je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00-16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II
·       Modlitební skupina sv. Jana Pavla II., opatrovníka rodin, srdečně zve po adoraci na „Oplatkové setkání,“ v 17:00 h. v sálce pod farou. Zvláště jsou zváni ti, kteří se zajímají o duchovní adopci nenarozených dětí.
·       V úterý 9.1. začíná kurz Alfa. Informace jsou na nástěnce a internetových stránkách farnosti. Stále je možnost přihlášení.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše srdečně zve na Oplatkové setkání ve čtvrtek 11.1. v 15 h.
·       Srdečně zveme na Novoroční varhanní podvečer, ve kterém v pátek 12.1. 2018 po večerní mši svaté vystoupí žáci varhanní třídy ZUŠ a v jejichž provedení zazní vánoční skladby.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 13.1. polsky ve 13:30 hod. a česky v 15:15 hod.
·       Tříkrálová charitní sbírka probíhá do neděle 14. ledna. Pro ty, kteří nemají jinou možnost přispět nebo je koledníci nezastihnou doma, můžou přispět příští neděli před kostelem po dopoledních mších sv.
·       Škola Evangelizace sv. Ondřeje zve na duchovní obnovu pro dospělé - kurz Nový život, který v březnu proběhne v exercičním domě. Zveme zvláště vedoucí společenství ve farnosti. Informace na nástěnce.
·       Sbírka na potřeby farnosti o Vánocích vynesla celkem 88.074,- Kč. Dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Prosím mladé lidi, kteří mají letos v úmyslu uzavřít svátost manželství a ještě nemají domluvený termín, aby se přihlásili co nejdříve na faře, abychom mohli naplánovat přípravu.
·       Kdo by měl zájem jet vlakem v neděli 14.1. na opatskou benedikci našeho rodáka nově zvoleného arciopata P. Petra Prokopa Siostrzonka do Prahy, ať se ihned po mši svaté informuje v sakristii.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle..
 
Neděle 14. 1. 2018                                                   2. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. polsky