DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky svátek Svaté rodiny

Neděle 31.12. 2017                Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 
Pořad bohoslužeb:               Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
V 17:00 hod. - Poděkování za uplynulý rok a Te Deum

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Pondělí 1. 1. 2018        Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
 
Pořad bohoslužeb:                              Farní kostel:       7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Při večerní mši sv. bude požehnání koledníkům tříkrálové sbírky.
Filiálky
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Týden po oktávu Narození Páně:
Úterý Pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Nejsvětějšího jména Ježíš
Čtvrtek: 9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek: 1. pátek,16 -17h adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek, Bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si můžete přinést k požehnání 15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Informace o kurzu Alfa jsou na nástěnce a webu. Stále je možnost přihlášení.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 4.ledna na večerní mši svatou a na adoraci v Getsemanech. Společné setkání se překládá na čtvrtek 11.ledna v 15 hodin. Bude Oplatkové setkání, na které srdečně zveme.
·       Modlitební setkání Fatimského apoštolátu v sobotu 6. 1. 2018 bude ráno bude jako obvykle a odpoledne tentokrát spojené s přátelským novoročním posezením, proto se začne již ve 14,00 hod. modlitbou růžence a navazovat bude další program – všechno tentokrát v sálce pod farou.
·       V neděli 7.1. 2018 je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00-16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II

·       Modlitební skupina sv. Jana Pavla II., opatrovníka rodin, srdečně zve po adoraci na „Oplatkové setkání,“ v 17:00 h. v sálce pod farou. Zvláště jsou zváni ti, kteří se zajímají o duchovní adopci nenarozených dětí.
·       V těchto dnech budou obcházet domácnosti s přáním pokoje a míru koledníci Tříkrálové sbírky. Prosíme o jejich vstřícné přijetí a při té příležitosti je možné přispět na charitativní účely. Organizátorem je Charita Český Těšín. Sbírka bude probíhat do 15. ledna. Předem děkujeme za vstřícnost a ochotu.
·       Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu vánočních svátků hudebním doprovodem i zpěvy, těm, kteří kostel uklidili a vyzdobili, dárcům na květinovou výzdobu, také těm, kteří sloužili kolem oltáře i ostatním, o kterých ví jen Bůh. Všem, ochotně sloužícím, srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Charita Český Těšín vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici: „Pracovník pro vztahy s veřejností“ informace na nástěnce.
·       Služby ve farní kanceláři: do 2. 1. 2018 nejsou, dále jako obvykle
Neděle 7.1. 2018                                           SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky