DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle adventní a Vánoce

Neděle 24.12. 2017                                                      4. NEDĚLE ADVENTNÍ
 Pořad bohoslužeb:               Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 polsky, v 17:30 mše sv. není!
Filiálky:                                                                              Betlémské světlo je na oltáři sv. Josefa do 26. 12. 2017
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov 10:30 hod. česky
Vigilie slavnosti Narození Páně
Pořad bohoslužeb
Č. Těšín              mše sv. 22:00 hod.           česky s orchestrem a sborem
Č. Těšín               mše sv. 24:00 hod.           polsky se  sborem  
Svibice               mše sv. 22:00 hod.           česko-polsky
Koňákov             mše sv. 22:00 hod.           česko-polsky
Hor. Žukov        mše sv. 24:00 hod.           česko-polsky
Pondělí 25. 12. 2017                 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
                                                                          Vánoční sbírky jsou věnovány na potřeby kostela a farnosti
Pořad bohoslužeb:                               Farní kostel:       7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Odpoledne: 16:00 Jesličková pobožnost č/p a požehnání
Filiálky                                                           
Svibice 7:30 hod. nebude Horní Žukov 7:30 hod. nebude
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. nebude


Úterý 26. 12. 2017                    Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pořad bohoslužeb:                                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. nebude
Koňákov 10:30 hod. česky

Vávoční týden:
Středa: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čtvrtek: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Pátek: Připomínka sv. Tomáše Becketa 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: 15:00 DD Svibice- mše sv.
·        Vyšel farní čtvrtletník COR, náklady na tisk činí 35,- Kč, k dostání vzadu na stolíku. Děkujeme za příspěvky na pokrytí nákladů.
·        Příležitost ke sv. smíření v tomto týdnu nebude během mší sv., ale jen přede mší svatou asi 20 min.
·        Požehnání koledníkům tříkrálové sbírky se bude konat v pondělí 1.12. 2018 při večerní mši sv.
·        Srdečně děkujeme všem, kteří  se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošního Misijního jarmarku (přípravou výrobků, jejich prodejem, nebo zakoupením). Na konto Papežského misijního díla jste přispěli částkou 17.000 Kč. Všem srdečné Pán Bůh zaplať!
·        Charita Český Těšín vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici: „Pracovník pro vztahy s veřejností“ informace na nástěnce.
·        Služby ve farní kanceláři: až do 2. 1. 2018 nejsou. V případě naléhavé potřeby přijďte kdykoli.

Neděle 31.12. 2017                         Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pořad bohoslužeb:                                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mších sv. v 9:00 a v 11:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
V 17:00 hod. - Poděkování za uplynulý rok a Te Deum
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. polsky