DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle adventní

Neděle 17.12. 2017                      3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pořad bohoslužeb:              Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Tam také probíhá Vánoční Misijní jarmark. Výtěžek bude putovat na podporu potřebných na Misiích.
  Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. polsky
3. týden adventní:
Pondělí: 15:30 DD Sokolovská – mše sv.
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek: Připomínka sv. Petra Kanisia 9:00 DD Pohoda
Pátek: 16:00 – 17:00 adorace a sv. smíření 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: 8:00- 10:00 příležitost ke svátosti smíření! 15:00 DD Svibice- mše sv.
·        Jménem celého týmu, který organizoval potravinovou sbírku a setkání pro sociálně potřebné rodiny s dětmi bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli potravinami i pomocí. Upřímné P. Bůh zaplať.
·        Vydávání pokladniček pro koledníky Tříkrálové sbírky bude ve čtvrtek 21.12.2017 od 16:30 do 18:00 hod. v malé sálce pod farou. Hledáme další dobrovolníky z řad dětí í dospělých. Kontakt na nástěnce.
·        Příležitost ke sv. smíření před Vánocemi je v pátek přede mší sv. a v sobotu 23.12. od 8:00 - 10:00 h.
·        Připravujeme opět kurz Alfa pro dospělé. Kurz je příležitost pro všechny, kteří hledají odpověď na to, o co v životě jde, a chtějí své názory sdílet v diskuzi s dalšími lidmi. Kurzy Alfa pro dospělé začínají v úterý 9.1. 2018 v 18:30 hod. v sálce pod farou. Pokud  znáte někoho ze svého okolí, komu byste přáli setkat se s živým Ježíšem, nebojte se ho pozvat. Podrobnější informace naleznete na nástěnce u bočního vchodu do kostela, kde jsou také osobní pozvánky a na webových stránkách farnosti. Zároveň Vás prosíme o modlitbu na tento úmysl.
·        Věnujte pozornost možnosti setkat se s prezidentským kandidátem Pavlem Fischerem, který byl 1. sekretářem našeho otce biskupa. Plakát je ve vývěsce.
·        Zapisují se intence na I. pololetí roku 2018. Jsou k dspozici také kalendáře a oplatky.
·        Služby ve farní kanceláři: tento týden jsou do středy a pak až do 2. 1. 2018 nebudou.

Neděle 24.12. 2017                                                      4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pořad bohoslužeb:               Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 polsky, v 17:30 mše sv. není!

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov 10:30 hod. česky
Vigilie slavnosti Narození Páně
Pořad bohoslužeb
Č. Těšín              mše sv. 22:00 hod.           česky s orchestrem a sborem
Č. Těšín               mše sv. 24:00 hod.           polsky se  sborem  
Svibice               mše sv. 22:00 hod.           česko-polsky
Koňákov             mše sv. 22:00 hod.           česko-polsky
Hor. Žukov        mše sv. 24:00 hod.           česko-polsky
Pondělí 25. 12. 2017                 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
                                                                                         Vánoční sbírky jsou na potřeby kostela a farnosti      
Pořad bohoslužeb:                               Farní kostel:       7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Odpoledne: 16:00 Jesličková pobožnost č/p a požehnání
Filiálky                                                           
Svibice 7:30 hod. nebude Horní Žukov 7:30 hod. nebude
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. nebude