DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle adventní

Neděle 10.12. 2017                                2. NEDĚLE ADVENTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
V 9:00 mše sv. s dětmi
V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
  Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov 10:30 hod. česky

2. týden adventní:
Pondělí: Sv. Damasa 1., papeže 15:30 DD Sokolovská – mše sv.
Úterý: Panny Marie Guadelupské 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Lucie, panny a mučednice    
Čtvrtek: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
Pátek: 16:00 – 17:00 adorace a sv. smíření 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: 8:00- 12:00 příležitost ke svátosti smíření! 15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Vydávání pokladniček pro koledníky Tříkrálové sbírky bude ve čtvrtek 21.12.2017 od 16:30 do 18:00 hod. v malé sálce pod farou. Hledáme další dobrovolníky z řad dětí í dospělých. Kontakt na nástěnce.
·       Zvláštní příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky je v pátek přede mší svatou a v sobotu 16.12. od 8:00 do 12:00 hod. na Koňákově v neděli hodinu přede mší svatou.
·       V nedávné době se podařilo oslovit několik maminek k pomoci na úklid našeho kostela, jsem překvapen s jakou chutí a radostí, jednou za měsíc přicházejí k této službě. Bylo by moc hezké, kdyby se připojily i další ženy na pomoc, abychom mohli vytvořit více skupin, které by se střídaly v každotýdenním úklidu kostela i okolo něj. Uklízí se v pondělí dopoledne, nebo pro zaměstnané je také možnost odpoledne. Kdyby se také našli nějací ochotní muži k výpomoci při službě kostelníků, byl by to velmi dobré. Rovněž hledáme někoho, kdo by byl ochoten pečovat o pokojové květiny v kostele. Hlásit se můžete v sakristii. Prosím o modlitbu na tento úmysl.
·       V tomto týdnu probíhá šestý ročník předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Jedná se o ekumenickou akci, ve které, stejně jako v minulých letech chceme podpořit řadu konkrétních  rodin, které byly pečlivě vybrány ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu v našem městě. Potravinovou pomoc, pohoštění, program a dárky pro děti  zajišťujeme ve spolupráci se Starokatolickou církví, Českobratrskou evangelickou církví a Slezskou církví evangelickou augburského vyznání. Bližší informace, co koupit jsou ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Vše můžete vložit během týdne do košů nebo krabic umístěných v kostele vzadu v kapli Panny Marie Lurdské.
·       Třetí adventní neděli 17.12. se uskuteční Vánoční misijní jarmark. Kdo by chtěl přispět na pomoc Misiím, může se zapojit výrobou drobností nebo jejich zakoupením.
·       Zapisují se intence na I. pololetí roku 2018. Jsou k dspozici také kalendáře a oplatky.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 17.12. 2017                                   3. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Pořad bohoslužeb:                                 Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
Vánoční Misijní jarmark. Výtěžek bude putovat na podporu potřebných na Misiích.
V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
  Koňákov 10:30 hod. polsky