image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

Pramínek - MOSTY

LETOS NAPOSLEDY setkání pro děti ve věku 7 - 12 let - "PRAMÍNEK"
Tento cyklus probíhá v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“

KDE: ČESKÁ REPUBLIKA
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a farní prostory
Masarykovy Sady 73/24

ZAČÁTEK:  19.10. 2017 v 16:00 hod., sraz na místě

KONEC: 19.10. 2017 v 18:00 hod. - kdy si
můžete děti vyzvednout

TÉMA 8: MOSTY
Vhodný čas pro děti, aby zábavným způsobem - pohybem, hudbou, uměním, poznávaly Boha a k němu se také přibližovaly, a to v jedinečném společenství dětí z Polska i České republiky.

Odkaz na polské stránky.

Chceme prohloubit vztahy, poznat zvyky a vyměňovat si své zkušenosti na obou stranách řeky Olše !!!
 
S R D E Č N Ě  Z V E M E !!!   Z A P R A S Z A M Y !!!   S R D E Č N Ě  Z V E M E !!!   Z A P R A S Z A M Y !!!   S R D E Č N Ě  Z V E M E !!!


wsi imageoptim SETKANI8 1024x724