image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

Farní den - pozvánka

Program Farního dne:
Mše svaté:  7:30 a 9:00 hod., česky
                 10:30 a 17:30 hod. polsky
Program odpoledního setkání farníků a hostů:
14:00 společná česko-polská adorace
14:30 - 15:30 fotoprezentace ze života farnosti
15:30 pohádkové překvapení
16:00 hry a soutěže pro děti, projíždky na końském povoze, společné posezení s občerstvením pro ostatní
18:30-19:30 fotoprezentace ze žívota farnosti
Přijdte prožít pěkné odpoledne mezi námi v prostorách farního areálu. Rádi vás přivítáme.

Plakat