image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

FARní OLympiáda - FAROL, další informace

"Vrámci projektu Dva břehy jeden pramen" se uskuteční v sobotu 10.6. 2017 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a na farní zahradě u kostela FARní OLympiáda - česko-polský farní sportovní den. Budou spoutěžit družstva v různých disciplínách, proto je potřeba se do 8.6. 2017 přihlásit na níže uvedených kontaktech.
Zájemci z České republiky: Mateusz Brzóska +420 734 262 207
Zájemci z Polska: Zgłoszenia: Magdalena Szczerska +48 692 836 547, Kuba Wajda +48 501 478 188 

Florbalové hokejky budou k dispozici.
Oběd pro účastníky FAROLU a nápoje na místě !
FAROL bude ukončen táborákem a opékáním párků.
Soutěžit se bude v těchto disciplínách:
CHLAPCI:
Tým 1-florbal                    5 hráčů         7-12 let
Tým 2-florbal                    5 hráčů         7-12 let
Tým 3-kopaná                   5 hráčů         13-18 let
DÍVKY:
Tým 1-přehazovaná          5 hráček       7-12 let
Tým 2-přehazovaná          5 hráček       7-12 let
Tým 3-voleybal                 5 hráček       13-18 let
Stejné týmy vytvoří také hráči z Polska. Info zde.
 
farol1