image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

Psychologická pomoc v rámci projektu "Dva břehy jeden pramen"

V rámci projektu „Dva břehy jeden pramen“ je k dispozici psychlogická pomoc určená rodičům zápasícím s výchovnými problémy svých dětí, ale také samotným dětem, mládeži i dospělým osobám potýkajícím se s problémy v meziosobních vztazích, s emocionálními poruchami a s různými typy závislostí. Poradenství se uskutečňuje v Psychologicko-pastoračním křesťanském středisku Zacheusz v polském Cieszynie a je otevřeno jak pro zájemce z Polska, tak z České republiky.

Odkaz na polské stránky

Odkrywanie żródeł net