image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

Pramínek - setkání pro děti

Příští setkání již tento čtvrtek 25.05.!!!
pokračuje série schůzek pro děti ve věku 7 - 12 let - "PRAMÍNEK"
Tento cyklus setkání probíhá v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“

KDE: POLSKO

Sídlo Spolku Školy Nové Evangelizace Zacheusz
ul. Szersznika 3
43-400 Cieszyn
Budova kláštera bratří františkánů

ZAČÁTEK: 25.5. 2017 v 16:00 hod., sraz na místě

KONEC: 18:00 hod. - kdy si
můžete děti vyzvednout

TÉMA 3: Kudy kam?

Vhodný čas pro děti, aby zábavným způsobem - pohybem, hudbou, uměním, poznávaly Boha a k němu se také přibližovaly, a to v jedinečném společenství dětí z Polska i České republiky.

Odkaz na polské stránky.

Chceme prohloubit vztahy, poznat zvyky a vyměňovat si své zkušenosti z obou stran řeky Olše !!!
 
S R D E Č N Ě    Z V E M E !!!      Z A P R A S Z A M Y !!!     S R D E Č N Ě    Z V E M E !!!      Z A P R A S Z A M Y !!!    S R D E Č N Ě     Z V E M E !!!


wsi imageoptim SETKANI3