image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

O projektu DVA BŘEHY JEDEN PRAMEN


Díky skupině aktivních farníků ve spolupráci se společenstvím Zacheusz z Cieszyna vznikl projekt DVA BŘEHY, JEDEN PRAMEN, který si klade za cíl pozvednout naše děti, mládež i celé rodiny od pasivního přebývání u tabletů, počítačů a televizorů a pozvatt obyvatele obou břehů řeky Olzy ke společném setkávání, povídáni, tvoření, sportování…

Na jaké aktivity se můžete během letošního roku těšit?

-       PRAMÍNEK – 8 setkání dětí ve věku 7-12 let zaměřené na společné sdílení, tvoření, zpívání, čtení a povídání, střídavě pořádané v naší farnosti a v Cieszynie v sídle společenství Zacheusz 

-       FAROL – farní olympiáda, kdy družstva dětí a mládeže soutěží ve sportovních disciplínách: fotbal, miniflorbal, vybíjená, házení na koš, jedna květnová sobota

-       FARNÍ DEN – bohatý program pro děti i dospělé, setkání, povídání, divadelní představení, hry, soutěže, občerstvení, posezení

-       DEN RODIN – celodenní setkání rodin s bohatým duchovním, sportovním a kulturním programem

-       ODKRÝVÁNÍ PRAMENŮ - v rámci této části projektu je možnost hledat pomoc v psychologické poradně v sídle společenství Zacheusz v Cieszynie. Její pracovníci vám poskytnou pomoc v obou jazycích.

Projekt DVA BŘEHY - JEDEN PRAMEN je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.