image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

Pramínek tentokrát u nás!

Drazí rodiče, babičky a dědečkové, milé děti,
Již tento čtvrtek 27. dubna se bude konat druhé setkání v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“, který tvoří a realizuje naše farnost. Jsou to cyklus setkání pro děti ve věku od 7-12 let s názvem – Pramínek. Až do října, každý měsíc, budou děti na těchto biblických setkáních formou uměleckých, sportovních a hudebních aktivit poznávat Boha. Srdečně zveme všechny děti k prožívání jedinečného času ve společenství dalších kamarádů z Polska a Česka. Všichni mají sraz ve čtvrtek v 16:00 hod. před farním kostelem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – tam už děti převezmou animátoři. Všechy potřebné informace najdete na letáčcích, plakátech a na internetových stránkách farnosti a společenství Zacheus. Těšíme se na vás!
praminek