děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

  • Publicita
    Tento projekt je financován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko –Śląsk Cieszyński, Programu Interreg V–A Česká republika- Polská republika. Název projektu „Dva břehy jeden pramen
    číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000618

Pramínek - MOSTY

LETOS NAPOSLEDY setkání pro děti ve věku 7 - 12 let - "PRAMÍNEK"
Tento cyklus probíhá v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“

Číst dál...

Pramínek - SPOLEČNĚ TO JDE LÍP

Pokračuje série setkání pro děti ve věku 7 - 12 let - "PRAMÍNEK"
Tento cyklus probíhá v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“

Číst dál...

Den rodiny

Den rodiny je příležitostí, která celým rodinám umožní trávit čas společně. Během dne bude možnost se společně setkat, společně si zazpívat a zúčastnit se her, jejichž cílem je vzájemé  poznávání účastníků, překonání překážek i jazykových bariér a a navázání nových přátelství.

Číst dál...

Pramínek - SILNÉ MUŽSTVO

Ještě si užíváme prázdnin ale už opět pokračuje série setkání pro děti ve věku 7 - 12 let - "PRAMÍNEK"
Tento cyklus probíhá v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“

Číst dál...

Farní den - pozvánka

Program Farního dne:
Mše svaté:  7:30 a 9:00 hod., česky
                 10:30 a 17:30 hod. polsky
Program odpoledního setkání farníků a hostů:
14:00 společná česko-polská adorace
14:30 - 15:30 fotoprezentace ze života farnosti
15:30 pohádkové překvapení
16:00 hry a soutěže pro děti, projíždky na końském povoze, společné posezení s občerstvením pro ostatní

Číst dál...

Pramínek - SETKÁNÍ S HVĚZDOU

Těšíme se na vás opět tento čtvrtek 8.6. 2017!
Pokračuje série setkání pro děti ve věku 7 - 12 let - "PRAMÍNEK"
Tento cyklus probíhá v rámci projektu: „Dva břehy jeden pramen“

Číst dál...

FARní OLympiáda - FAROL, další informace

"Vrámci projektu Dva břehy jeden pramen" se uskuteční v sobotu 10.6. 2017 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a na farní zahradě u kostela FARní OLympiáda - česko-polský farní sportovní den. Budou spoutěžit družstva v různých disciplínách, proto je potřeba se do 8.6. 2017 přihlásit na níže uvedených kontaktech.
Zájemci z České republiky: Mateusz Brzóska +420 734 262 207
Zájemci z Polska: Zgłoszenia: Magdalena Szczerska +48 692 836 547, Kuba Wajda +48 501 478 188 

Florbalové hokejky budou k dispozici.
Oběd pro účastníky FAROLU a nápoje na místě !
FAROL bude ukončen táborákem a opékáním párků.

Číst dál...