image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Melicharův Těšín bez hranic 2021

Katoličtí křesťané z obou stran řeky Olzy, se vždy první zářijovou neděli spolu se svými biskupy pravidelně setkávají na oslavách ke cti sv. Melichara Grodeckého.

V letošním roce uběhlo 402 let od jeho mučednické smrti. Po svatořečení košických mučedníků v roce 1995 papežem sv. Janem Pavlem II., byla obnovena tradice poutních procesí. I přes existující státní hranice dělící město Těšín na dvě části, se věřící obou diecézí začali scházet první zářijovou neděli na poutní slavnosti, střídavě na straně polské a české, aby děkovali Bohu za světce narozeného v Těšíně.

První procesí, se konalo při příležitosti blahořečení košických mučedníků Melichara Grodeckého, Marka Križina a Štěpána Pongráce v roce 1905, kdy byl Těšín ještě nerozděleným městem.

V neděli 5.9. 2021 budeme mít možnost opět prožít poutní slavnost, tentokrát ve skromnějším duchu bez procesí. Vzhledem k pandemii koronaviru se budou konat bohoslužby samostatně v kostele sv. Marie Magdalény v Cieszynie v Polsku a v našem farním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Průvod věřících a setkání na mostě Družby se nebude konat, aby nebyli věřící vystaveni nebezpečí rozšíření infekce koronaviru.

Program slavnosti v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova:

15.00 - Korunka k Božímu Milosrdenství

15.15 - Pobožnost ke cti sv. Melichara Grodeckého

15.30 - slavnostní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně

Mši svatou bude sloužit apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze biskup Mons. Mgr. Martin David
 
V kostele sv. Marie Magdalény v Cieszynie v Polsku bude program probíhat paralelně, ve stejném čase.

Plakátek ke stažení ZDE.

melichar 01