image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Srdečně zveme všechny farníky v sobotu po večerní mši svaté v 19:00 hod. na společné prožití VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO se zpěvy, Božím slovem a modlitbou kněží za jednotlivce. Budeme společně prosit o nové vylití Ducha Svatého a oživení víry.
vigilie seslání DS 2021