image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

KONFERENCE O EVANGELIZACI - ONLINE - IV. ročník - 13. – 14. 11. 2020

Právě v těchto dnech (13. -14.11) probíhá ONLINE Konference o evangelizaci. Na odkazu pod tímto úvodem je možné sledovat jednotlivé části programu.
Kéž Duch Svatý rozněcuje v lidských srdcích touhu Ježíše poznat, přijmout a svědčit o Něm životem i slovem.

Konference o Evangelizaci

PROGRAM KONFERENCE:
Pátek 13.11.2020
14:00 Uvedení do programu, představení workshopů, chvály – živý přenos
15:00 Přednáška: EVANGELIZACE SKRZE PODOBENSTVÍ  P. René Luc - záznam
16:00 Workshop: PROMĚNA FARNOSTI – živý přenos P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, Jaroslav Šotola. V druhé části kulatý stůl, odpovědi na zaslané dotazy.
18:00 Workshop: BIBLICKÉ TRIO - záznam Sr. Lucia Kopasová. Jednoduchá metodika jak sdílet Boží slovo v trojici, určena lidem hledajícím i nově pokřtěným, kteří se s Božím slovem seznamují. 
19:00 Workshop: VIZE PRO SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH DNES – živý přenos  Rosťa Šerý/Projekt On (po workshopu následuje modlitební večer)
Sobota 14.11.2020
9:00 Uvedení do dne, představení workshopů, chvály – živý přenos
10:00 Přednáška: MOHU BÝT UČEDNÍK ANIŽ BYCH EVANGELIZOVAL? P. René Luc - záznam      
11:00 Promluva: PODNĚTY K EVANGELIZACI – živý přenos arcibiskup Jan Graubner, v závěru odpovědi na zaslané dotazy
12:00 MŠE SVATÁ s arcibiskupem Janem Graubnerem – živý přenos
14:00 Workshop: KURZY O VZTAZÍCH JAKO CESTA K VÍŘE – živý přenos  Jakub a Dagmar Güttnerovi, v závěru odpovědi na zaslané dotazy
15:30 Workshop: PĚT FÁZÍ KONVERZE – živý přenos Pavla Petrášková, v závěru odpovědi na zaslané dotazy
17:00 Workshop: „ZLATO SE TŘÍBÍ V OHNI“ (Sir 2,5) – živý přenos Kateřina Lachmanová
18:30 Workshop: HLÁSAT, ale CO? - záznam P. Josef Prokeš. Když nás dnes Ježíš posílá, abychom hlásali jeho evangelium, co vlastně máme hlásat? Zamýšlet se budeme nad kerygmatem, tedy základní zprávou o Kristu, kterou neseme do světa. 
19:30 Eucharistická adorace s Komunitou Blahoslavenství – živý přenos