image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Oprava dlažby ve farním kostele NSJ

Oprava dlažby v prostorách

kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v Českém Těšíně


Logo.ct

Římskokatolická farnost Český Těšín obdržela od města Český Těšín začátkem roku 2020 dotaci ve výši 350.000 Kč.

Tato částka byla beze zbytku využitá na opravu dlažby v zadní části kostela.

Nejprve byla odstraněna původní dlažba. Část dlaždic s ohledem na své opotřebení byla již nepoužitelná, ostatní byly ponechány pro doplnění v částech kostela, s původní historickou dlažbou.

Následně byl odstraněn písek prolévaný vápnem, do kterého byla původní dlažba osazena a to až na udusanou zeminu (cca 20 cm). Po rozprostření plastové fólie a položení na distanční podložky kari sítě byly osazeny předem připravené rámečky pro revizní poklopy. Pak bylo přistoupeno k betonáži betonovou směsí pod dlažbu z domíchávače.  
Po jejím vytvrdnutí byla provedena do lepidla pokládka nové dlažby. Následně byla dlažba řádně vyspárována. Finální povrchovou úpravou dlažby je její impregnace po předchozím vyčištění.

Díky dotaci došlo k vizuálnímu zlepšení vstupu a celé zadní části kostela. Položením nové dlažby se také snížila možnost zranění návštěvníků (dlažba byla hrbolatá).

Dotace je propagována na webových stránkách Římskokatolické farnosti Český Těšín, v místě realizace, ve farní vývěsce, v tisku - Informace farníkům k probíhajícím investičním akcím farnosti.

V posledním čísle čtvrtletníku COR bude uvedena informace o čerpaných dotacích, v tom i o účelové dotaci města Český Těšín na opravu dlažby.

Dlažba před opravouDlažba po opravě