image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Aby všichni byli jedno - setkání s mesiánským židem


Eyal FriedmanEyal Friedman (44) je mesiánský Žid z Jeruzaléma, to znamená, že věří v Mesiáše - Ježíše (hebr. Ješua) a Nový zákon je pro něj integrální součástí Bible.
Svůj život zasvětil službě jednoty v Těle Kristově. Je součástí mesiášské kongregace Kehilat ha'she al Har Zion (Kongregace Beránka na hoře Sion), kterou vedou Benjamin a Reuven Bergerovi.
V současnosti je aktivní ve vedení mladší generace TJCII v Evropě. (Towards Jerusalem Council II - Směrem k druhému Jeruzalémského koncilu)
Eyalovu službu vystihují následující okruhy témat:
- Vyvolení Izraele a Boží plán spásy
- mesiášské hnutí - naplnění Biblických proroctví v současnosti
- Smíření a jednota církve a Izraele
- 2. Příchod Ježíše Krista - Nevěsta která se připravuje
Místa, která navštíví:
19.11. - odpoledne Liberec + otevřené chvály večer
20.11. dopoledne - Hradec Králové
20.11. odpoledne - Brno + otevřené chvály večer
21.11. Zlín - dopoledne
23.11 - Olomouc - workshop na konferenci o nové evangelizaci
                                                       24.11. 15:00 hod. Český Těšín

                                                      Můžete číst také zde