image006 image002 image001 image004 image003 image005 image010 image011 image009 image008 image007

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Poděkování Městu Český Těšín za finanční podporu

Kostel sv. Hedviky ve Svibici 004DSC 1862Rádi bychom vás touto cestou informovali a zároveň vyjádřili poděkování Městu Český Těšín, které i v loňském roce svou finanční dotací pomohlo k realizaci několika oprav v naší farnosti. Předně šlo o kompletní výměnu hromosvodu na kostele Boží Prozřetelnosti v Koňákově, který byl již nevyhovující a nesplňoval požadavky ochrany před bleskem a jeho následky. Dále jsme díky této podpoře mohli realizovat generální opravu harmonia ve Svibickém kostelíku sv. Hedviky a tamtéž výměnu oken (prozatím jejich výrobu). Montáž těchto oken proběhne začátkem února 2018.