image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Misionář o. Antonello Cadeddu navštívil naši farnost

cadeddu 1.10.2016zm2Známý misionář O. Antonello Cadeddu navštívil naši farnost, aby všechny obohatil svou vstřícností, otevřeností a úsměvem.

Společně jsme prožili celé sobotní dopoledne 1.října 2016 - nejdříve ve mši svaté, pak v adoraci.

Mši svatou vedl o. Jan Svoboda, koncelebrovali o. Antonello, o. Jan Wojnar, a o.Lukáš Engelmann, který zároveň velmi přirozeně tlumočil do českého jazyka. Část bratří z polského Cieszyna utvořilo vlastní hlouček a simultánně se překládalo zároveň i do polštiny.

Promluva  o.Antonella byla poměrně dlouhá (trochu s námi žertoval, že při tlumočeních do dvou jazyků nám vše nestačí ani říci... ), ale zároveň velmi pestrá a živoucí. Při kázání procházel s mikrofonem kostelem mezi lidmi a vnímal okolí velmi osobně. Dějová linie evangelního příběhu se tak mísila s pohlazením dítěte, úsměvem nad hlavou bez vlasů, zkoumavým pohledem, zda-li se pánové stačili ráno oholit i výzvou k tanci.

Ano, o. Antonello opravdu plul houpavým krokem kostelním prostorem, ornát za ním poeticky vlál a i přes svůj věk nás přesvědčil, že je opravdu dobrý tanečník.

Chtěl nám takto názorně ukázat, co dělá Ježíšovi radost.

Hovořil na téma sobotního úryvku evangelia, kdy jsme slyšeli jak  se učedníci vrátili potěšeni nad účinky Božího slova a velmi se radovali.

Připomněl, že také panna Maria po vyřčeném "Fiat" svou radost z Božího dění v chvalozpěvu Magnificat "vytancovala".

Byli jsme takto znovu pozváni k radostnému hlásání evangelia v našem okolí a vyzváni, abychom za domácí úkol příští neděli přivedli další tři nové bratry do kostela.

Aby v nás mohlo dále klíčit toto poselství, vedl o. Antonello po krátké přestávce přímluvnou modlitbu. Nejprve se pomodlil za všechny přítomné kněze, k nim pak mohli přicházet k individuální přímluvné modlitbě všichni účastníci setkání.

Kéž smíme toto potěšení, uzdravení a tanec z radosti nad evangeliem nést dále.