image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Putování do Čenstochové

obraz
V sobotu 9.7. 2016 se po mši svaté v 6:00 a následném požehnání, vydalo asi 70 poutníků s naším kaplanem P. Grzegorzem na XXVI. pěší pouť do Čenstochové. V úterý nás pár zástupců farnosti - pan Drobisz, Tomiczek, nový kaplan P. Andrej a P. Jan, vyrazilo na poutní místo do Baziliky Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich, kde poutníci dorazili za zvuku zvonů v pravé poledne. Po přivítání následovala ihned mše svatá a pak potřebný čas na odpočinek a občerstvení před další cestou.
Všichni byli překvapeni a potěšeni delegací z farnosti, která je přišla povzbudit. Při mši svaté koncelebroval také poutník P. Zbigniew Macura, farář ze Skočova a jezuita P. Waldemar Szczygioł SJ, který přišel pozdravit své bývalé farníky. Po namáhavé a mokré cestě přišel k chuti malý sladký doping. Přestože dopolední putování celé proběhlo ve vytrvalém dešti a kráčelo se většinou po silnicích, můžeme dosvědčit, že jsme nepotkali nikoho, komu by to pokazilo náladu nebo odhodlání. V srdečné atmosféře jsme prožili alespoň chvilku času společně. Jít na pouť, je opravdu silný zážitek. Myslím, že by to mohl vyzkoušet skoro každý. Mně se to před dvěma lety podařilo také a nelituji.Ve středu ráno, za sychravého počasí, vyrazila pouť cyklistů, asi 17 účastníků, které doprovází jako duchovní doprovod P. Krzysztof Strzelczyk,CSsR ze Svaté Hory. Ve čtvrtek ráno opět v 6:00 pak z farnosti vyjely do Čenstochové ještě 2 autobusy s knězem P. Josefem Kaszperem. Všichni se těšili na společnou mši svatou v kapli před obrazem Matky Boží Čenstochovské ve čtvrtek v 16:45 hod. Mnozi pak zůstali na Apel ve 21:00 a noční bdění. Kéž tato akce přispěje k duchovní obnově účastníků i farnosti. Děkujeme Bohu, organizátorům, účastníkům i těm kteří putovali duchovně formou modlitby za vydařenou akci.

20160712 135349 20160712 135315 20160712 123359  20160712 122535  20160712 135201      DSC 6137