image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Májová pobožnost v Dětmarovicích

V neděli 29. května 2016 jsme se na pozvání Otce Marcela Puváka sešli v 16.30 hodin u Něbrojovy kaple v Dětmarovicích, abychom v přítomnosti milostiplné sochy Panny Marie Fatimské oslavili Matku Boží, společně se pomodlili a zasvětili se Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Něbrojova kaple byla postavena v roce 1860 na druhém nejvyšším bodu obce. V roce 2002 vandalové kapli značně poničili. V roce 2012 se obec stala spoluvnastníkem kaple, dala ji opravit a v roce 2013 byla dána veřejnosti plně k používání. U této kapličky, uprostřed malebné májové přírody se sešlo asi 40 mariánských ctitelů ( z Českého Těšína nás bylo 13), abychom po vzoru fatimských dětí vzali do rukou růženec, protože víme, jak mocným nástrojem smíru tato modlitba je. Začali jsme zpěvem fatimské písně, pokračovali modlitbou růžence, při slavných tajemstvích jsme rozjímali nad texty Písma svatého a knihou "Sestra Lucie hovoří o Fatimě", pokračovali recitací Litánie k Panně Marii Fatimské a zakončili zasvěcením se Srdci Mariinu. Byl to krásný nedělní podvečer, na který budeme rádi vzpomínat. Prosíme Tě, Maria, ať toto naše společné volání do nebe přinese záchranu duší nám i našim rodinám.
AVE MARIA