image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

XXVII. pěší pouť ze Zaolší do Čenstochové

V sobotu 15.7.2017 po ranní mši svaté a požehnání se vydalo opět na tradiční pouť do Čenstochové více než 80 poutníků z naší farnosti a bližšího i vzdálenějšího okolí. Ve středu pak vyjeli cyklisté a ve čtvrtek účastníci autobusového zájezdu. Důchovně doprovázel účastníky pěší poutě  P. Andrej Slodička, cyklisty tradičně P. Krzysztof Strzelczyk,CSsR a poutníky v autobuse P. Josef Kaszper a P. Grzegorz Borski. Tato akce neunikla pozornosti ani redakci "Gościa Bielsko-Żywieckiego." celá pouť se velmi vydařila, počasí bylo příznivé, účastníci se vpořádku vrátili. Zde se můžete podívat na článek i fotografie: Gość
Zde mimo jiné můžete shlédnout trasu: XXVII Piesza Pielgrzymka Zaolzie – Jasna Góra 2017
Také jiné články:
Zwrot
Głos Ludu
Diecézní stránky

pp 27 9